Opleidingen

Coaching

 • Individueel coaching traject
  Stel, een werknemer kent een mooie anciënniteit in het bedrijf en was tot nu toe een expert in zijn/haar vakgebied. Voor veel bedrijven logisch dat deze werknemer de kans krijgt om door te groeien tot een leidinggevende functie. De soft skills versterk je met de hulp van Auxilios. 

 • Assessment met coaching traject
  Onze assessments geven een grondig inzicht in het potentieel, de motivatie, de sterktes en zwaktes van de kandidaat. Een kwalitatief assessment en onderbouwd advies om met grote zekerheid de juiste personeelsbeslissingen te nemen.  

Leiderschap

 • Coachingstraject leidinggevenden

  Ons duurzaam en langdurig traject voor leidinggevenden brengt jouw medewerkers samen om van elkaar te leren  binnen een ondersteunende periode. Ze krijgen concrete handvaten om hun vaardigheden aan te sterken en het rendement van jouw organisatie te doen stijgen. 

 • Mentorship
  Mentoren zijn belangrijke figuren in de opleiding van een stagiair of een nieuwe werknemer. Denk daarbij maar eens terug aan jouw eigen eerste werkervaring...

  Tijdens deze eendaagse opleiding geven wij handvaten hoe je als mentor aan de slag gaat en wat belangrijke handvaten om jonge collega's op te leiden, te motiveren en te inspireren. Want de jonge generatie opleiden is belangrijk voor de toekomst van je vak!  

 • Motiverend leiding geven
  Een gemotiveerd team herken je aan mooie prestaties, een positieve werkattitude en houding ten opzichte van de organisatie. Er zijn verschillende factoren die hier een invloed op kunnen hebben, maar wat kun je doen als leidinggevende? Met deze opleiding bekijken we binnen uw organisatie wat kan bijdragen tot duurzame motivatie. 

Communicatie

 • Feedback geven
  Feedback is cruciaal voor de motivatie van werknemers, maar verantwoordelijken vinden het vaak niet makkelijk om goede feedback te geven. Feedback wordt vaak als kritiek ervaren, terwijl het juist groei en ontwikkeling moet aanwakkeren.
 • Optimaliseren van de teamspirit 
  Onze unieke format brengt een team in volledig in kaart en legt de pijnpunten bloot. Dankzij een betrouwbare en toegankelijke persoonlijkheidstest krijgt iedere deelnemer een eigen rapport die vertaalt wordt in de workshop. 

War for talent

 • Ontdek de echte sollicitant
  In de huidige war for talent moet je op een korte tijd de sollicitant goed leren inschatten: zal hij geschikt zijn voor de functie, zal hij passen binnen de organisatie, wat zijn de echte valkuilen? Want een verkeerder inschatting kan al gauw een dure investering worden... 
 • Interviewtechnieken voor leidinggevenden

  Als leidinggevende word je meer en meer betrokken bij het (eerste) sollicitatieproces omwille van het snelle handelen en aftoetsen van technische competenties. Deze coaching helpt jou als leidinggevende inzicht te geven in het objectief screenen van een cv en gericht door te vragen.

 • Start to work

  Onze unieke format geeft jouw bedrijf de kans om met nieuwe medewerkers een solide basis te leggen (vertrouwen, positie binnen het team, samenwerking, ...) waarop verder kan gewerkt worden. We gaan verder dan onthaal en begeleiden nieuwe medewerkers en hun directe leidinggevende tijdens het eerste jaar tewerkstelling. 

Waarom kiezen voor Auxilios?

Auxilios ondersteunt jouw organisatie in het verder ontwikkelen van de vaardigheden van jouw medewerkers. We weten ondertussen allemaal dat investeren in ons menselijk kapitaal een noodzakelijkheid is om te groeien en verloop tegen te gaan.

OP MAAT Onze opleidingstrajecten worden niet aangeboden in "open aanbod", d.w.z. dat trajecten enkel doorgaan op vraag van een bedrijf. Voor elk van de onderstaande thema's hebben we uitgebreide expertise in huis, die telkens op maat van het bedrijf aangepast worden. De intake gebeurt aan de hand van een verkennend gesprek met directie, HR en leidinggevenden, waarin we de exacte behoeften en doelstellingen van de opleiding bepalen. Afhankelijk van het onderwerp en het doel van de opleiding kan voorafgaand aan de effectieve opleiding een individueel kennismakingsgesprek met elke deelnemer ingepland worden.

COACHENDE ROL Bij Auxilios zien we het woord "opleiding" niet als een "les" waarbij de trainer continu in één richting theorieën toelicht. Onze trainers nemen steeds een coachende rol op: de theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en de inbreng van de deelnemers wordt gestimuleerd.

GEDRAGSVERANDERING Het traject eindigt niet na afloop van de laatste sessie. Een paar maanden later wordt een opvolgingsgesprek ingepland, om te kijken hoe de deelnemers de opleiding in praktijk toepassen en waar de eventuele knelpunten zitten. Elke opleiding moet in een gedragsverandering resulteren.

LANGE TERMIJN We behartigen hierbij een langetermijnperspectief waarbij we niet louter een opleiding of coaching geven, maar ook kritisch meedenken met jullie organisatie, ondersteuning bieden en advies geven waar we kunnen. We geloven in een langdurige samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Referenties

Yves De Buck

Plant manager, AGC Fabrication Belgium

Het coaching-traject "eersterangsleiding-gevenden" is opgemaakt op maat van de behoeften, dewelke een positief én praktisch gericht resultaat opleverde. 

Veerle De Boeck

HR-Assistant, Wycor

In juni 2016 organiseerden wij de opleiding 'bedrijfsinstructeur basis' voor de ploegbazen in het schrijnwerkersatelier van Wycor. Tijdens deze opleiding bleek echter ook dat onze ploegbazen nood hadden aan ventileren. Wycor is de laatste jaren heel erg gegroeid, en niet iedereen in de organisatie is even snel mee geëvolueerd. Bovendien zijn de meeste van onze ploegbazen schrijnwerkers die, vanwege hun goede stielkennis, doorgegroeid zijn naar deze job. Er was zeker nood aan begeleiding in hun rol als 'leidinggevende'. Aan deze tweedaagse opleiding werd dan ook een vervolgtraject gebreid, m.n. 'coachen en actief leidinggeven voor meestergasten en bedrijfsinstructeurs'. Tijdens deze 5 sessies werden onze ploegbazen opgeleid in het volwaardig opnemen van hun job. Gedurende dit traject kregen zij bovendien de kans om de tekortkomingen in hun job te uiten. Eén en ander werd gecentraliseerd en gedurende de laatste sessie besproken met hún leidinggevenden. 
Hieruit vloeiden twee andere actiepunten uit. Ten eerste hadden ook de leidinggevenden van de ploegbazen nood aan ondersteuning in hún rol. Ten tweede dienden de functieomschrijvingen en competentieprofielen toch nog aangepast te worden naar de invullers ervan, lees de ploegbazen zelf. Deze trajecten werden begin 2017 opgezet en zijn momenteel nog in uitvoering. Wycor is een organisatie waar het menselijk kapitaal een heel grote rol speelt. Als afwerkingsbedrijf zijn wij enorm aangewezen op het kennen en kunnen van onze medewerkers die voor 90% bestaat uit technische profielen. Met dit traject van Auxilios willen wij de betrokkenheid van onze medewerkers te verhogen. Er is nog wel wat werk te doen, maar het voorbije traject heeft hier zeker zijn nut reeds bewezen.