Onthaalbeleid

Start er binnenkort een nieuwe medewerker op? Dan wil je die graag goed welkom heten. Een goed onthaalbeleid zorgt er immers voor dat

 • Nieuwe medewerkers zich sneller thuis voelen en zich vlotter inwerken.
 • Iedereen op eenzelfde manier onthaald wordt
 • Je heel wat tijd bespaart omdat heel veel vragen voor zowel de nieuwe medewerker, de leidinggevende, als de collega's al helder beantwoord zijn op voorhand
 • Je voldoet aan je wettelijke verplichting

Weet dat je werkgever verplicht is om een onthaal te voorzien. 


Gedurende een halve dag mixen we theorie en praktische oefeningen. We maken de groep zich bewust van het belang van een goed onthaalbeleid en vullen dit aan met concrete handvaten, toepasbaar op de werkvloer.

Tijdens de training komen volgende zaken aanbod:

 • Pro's en contra's huidig onthaal - opleidingstraject
 • Verschil onthaal - opleiding
 • Waarom opleiding?
 • Case: stappenplan opleiding (toegepast op bedrijfseigen thema)
 • Leervormen
 • Praktijkgericht aanleren
 • Omgaan met diverse persoonlijkheidsprofielen

Onze trainers trachten zoveel mogelijk aan de slag te gaan met input van de deelnemers zodat ze tijdens de training tips op maat krijgen.  

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring