Sociaal-juridische ondersteuning

Wie aan sociaaljuridisch advies denkt, denkt automatisch aan problemen en discussies. Hoewel passend advies op deze momenten noodzakelijk is, ligt de meerwaarde van sociaaljuridisch advies vooral in de proactieve aanpak. 

Arbeidsreglement of cao

De consultants van Auxilios helpen bij praktijkgerichte vragen, zoals het herbekijken van de uurregelingen, revisie van het arbeidsreglement...

Ontslag en outplacement

Je kan voor elke vraag rond ontslag of outplacement gratis terecht bij Auxilios voor de regelgeving en procedure rond outplacement. 

Philip Demuynck

Algemeen directeur, VTI Waregem

Het VTI van Waregem is een school voor wetenschap en techniek met een personeelsbestand onderwijs van ongeveer 220 mensen. De school heeft echter ook een aantal personeelsleden in dienst die instaan voor het dagelijkse onderhoud van de school en het runnen van de eigen grootkeuken. De school moest haar alcohol- en drugsbeleid concretiseren en integreren in het arbeidsreglement dat ook op veel andere punten bijgestuurd moest worden. Aangezien wij zelf niet de expertise in huis hadden om deze klus tot een goed onderbouwd einde te brengen deden wij een beroep op AUXILIOS. Het contact met AUXILIOS verliep ontzettend vlot. Onze toch wel veelomvattende vraag werd snel en met verstand van zaken geconcretiseerd in duidelijke antwoorden die telkens werden afgetoetst tijdens een beperkt aantal overlegmomenten. Het was voor de school meteen duidelijk dat ze met AUXILIOS een partner in huis had gehaald die niet alleen grondig te werk ging, maar vooral ook efficiënt.

Dankzij AUXILIOS kon VTI Waregem binnen een zeer aanvaardbare termijn het nieuwe en perfect uitgebalanceerde arbeidsreglement aan de overleg- en adviesraden voorleggen en uiteindelijk implementeren. Op de website van AUXILIOS lees je dat auxilios Portugees is voor bijstand. In het VTI van Waregem hebben wij mogen ervaren dat AUXILIOS inderdaad staat voor bijstand, maar dan wel voor professionele en resultaatsgerichte bijstand die gerealiseerd wordt vanuit een fijn menselijk contact.

Contacteer ons voor meer informatie rond een van onze sociaaljuridische instrumenten.

Privacyverklaring