Telewerk tijdens en na Corona

Zo weinig mogelijk mensen samen brengen en social distancing zijn belangrijke maatregelen om het Corona-virus in te dijken. Meer en meer bedrijven zetten daarom in op thuis werken. Verschillende onder hen vragen zich echter af of ze hiervoor juridisch zaken in orde moeten brengen.

Op deze pagina geven we wat meer uitleg over telewerk en welke maatregelen hiermee gepaard gaan.

Telewerk tijdens de Corona-crisis is een vorm van occasioneel telewerk. Het gaat hier in principe over een overmachtssituatie.

Bekijk hieronder onze video met tips voor het opstellen van een

policy rond telewerk:

Vormen van telewerk

Structureel telewerk

 • Wat?

Als een werknemer op regelmatige basis in zijn eigen woonplaats of op een door hem gekozen locatie buiten de organisatie werkt en daarbij gebruik maakt van informatietechnologie.

Vrijwillige basis: werkgever kan werknemer niet verplichten om thuis te werken, maar ook omgekeerd.

 • Toepasselijke regelgeving?

CAO nr. 85 en 85bis + sectorale cao's

 • Vormvereisten?

Schriftelijke overeenkomst

Occasioneel telewerk

 • Wat?

Telewerk dat niet onder structureel telewerk valt.

Een werknemer heeft recht op incidenteel, niet regelmatig thuiswerk in geval van:

overmachtssituaties: bv. onverwachte treinstaking, autopech, extreme weersomstandigheden,...

persoonlijke redenen: bv. tandartsbezoek, techniekers aan huis die ervoor zorgen dat hij zijn werkzaamheden niet op de locatie van de werkgever kan uitvoeren.


 • Toepasselijke regelgeving?

Wet Werkbaar en Wendbaar Werk 01/02/'17

 • Vormvereisten?

Neen


Verplichte vermeldingen in de schriftelijke overeenkomst bij structureel telewerk:

 1. Frequentie van telewerken
 2. Periodes waarin de telewerker beschikbaar moet zijn en de beschikbare middelen
 3. Voorwaarden voor beroep op technische ondersteuning.
 4. De regelingen voor de dekking van de kosten + eventueel een telewerkuitkering
 5. Voorwaarden voor opschorten of stoppen van telewerken en indien van toepassing de duur van telewerk
 6. De plaats(en) die de telewerker gekozen heeft om zijn of haar werk uit te voeren

Graag ondersteuning bij (het invoeren van) telewerk?

Klik hier voor meer info over onze opleiding telewerk waarbij we enerzijds focussen op de verschillende vormen van telewerk en het scheppen van het juridisch correcte kader en anderzijds dieper ingaan op leidinggeven aan een 'telewerkend' team.


Referentie

No nonsens-aanpak, de weg naar succes!

Wim Vermeulen, zaakvoerder van C&W Logistics, getuigt:

C&W groeide in enkele jaren tijd van 5 naar 43 medewerkers en is hiermee een niet meer te negeren speler op de logistieke software markt. We doen al verschillende jaren beroep op diensten van Auxilios, denk aan sociaal-juridische vragen, second opinion-gesprekken... Eind 2018 startten we ook met een project rond functieprofielen en remuneratie. Aangezien we daarnaast als groeiend bedrijf een continue nood voelen om te blijven aanwerven, kozen we voor een inhouse-ondersteuning van Auxilios. Afgelopen jaar hielp Sanne ons verder professionaliseren op HR-vlak. Ze ondersteunde ons bij de aanwervingen, zorgde dat we via verschillende kanalen zichtbaar zijn voor potentiële kandidaten en samen werkten we ook een nieuwe werken bij-site uit. Daarnaast stond ze ons vooral ook bij om sociaaljuridisch alles in goede banen te leiden. Zo kregen onze juridische documenten en ons onthaalbeleid een update, voerden we verschillende policy's (auto, gsm, telewerken) in en werkten we verder op het vlak van remuneratie. Kiezen voor een consultant van Auxilios betekent in de eerste plaats een ontzorging. Gecombineerd met een flexibele en praktische aanpak, merken we dat we met deze ondersteuning als bedrijf verder blijven professionaliseren en onbezorgd kunnen verder bouwen aan ons succesverhaal.


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring