Juridisch beleid

DOELSTELLING

Wie aan sociaaljuridisch advies denkt, denkt automatisch aan problemen en discussies. Hoewel passend advies op deze momenten noodzakelijk is, ligt de meerwaarde van sociaaljuridisch advies vooral in de proactieve aanpak.

Auxilios kiest er daarom voor om volop in te zetten op een praktische en proactieve ondersteuning van bedrijven. Het sociaaljuridische luik vormt hier een onlosmakelijk deel van. Door informatie, evaluatie en overleg focussen we op het opsporen en voorkomen van bepaalde risico's en het tijdig implementeren van nieuwe regelgeving.

  AANPAK

  1. Algemene inhouse-ondersteuning

  Bij elke vorm van inhouse ondersteuning handelen de consultants van Auxilios vanzelfsprekend volgens de toepasselijke regelgeving en houden ze rekening met de sociaaljuridische elementen van een HR-beleid. Volgens de noden van de klant kan daarnaast gefocust worden op enkele sociaaljuridische problemen of documenten.

  Zo kan bij een wervingsbeleid specifiek aandacht besteed worden aan arbeidsovereenkomsten of het arbeidsreglement. Of kunnen bij een remuneratiebeleid specifieke verloningsvormen onderzocht worden...


  2. Specifieke sociaaljuridische inhouse-ondersteuning

  Met onze langdurige juridische ondersteuning (jaarcontract) willen we onze klanten in de eerste plaats op een proactieve wijze bijstaan op sociaaljuridisch gebied. We doen dit door de klant zowel te informeren als op regelmatige tijdstippen samen te zitten voor evaluatie en overleg over nieuwe sociaaljuridische regelgeving.

  Vanzelfsprekend kan de klant binnen deze langdurige formule ook steeds bij Auxilios terecht voor (dringende) sociaaljuridische problemen (reactief). Denk hierbij aan vragen rond arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, ontslag&outplacement, absenteïsme, psychosociale risico's, GDPR, voorbereiding sociale inspectie, enzovoort.

  Je kiest op voorhand het aantal uren ondersteuning, afhankelijk van je eigen noden.

  • 8 uur / jaar
  • 16 uur / jaar
  • 24 uur / jaar
  • 48 uur / jaar
  • 80 uur / jaar

  Contacteer ons voor meer info

  Privacyverklaring