Evalueren en Functioneren

DOELSTELLING

Wat zijn de sterktes en valkuilen bij deze kandidaat?

Hoe kunnen we het gedrag beïnvloeden? 

Op basis van de functieprofielen werkt de Auxilios-consultant assessments uit in het kader van ontwikkeling en groei. Maar daar stopt het niet bij. Er wordt ook een evaluatiesysteem opgezet en uitgevoerd op maat van het bedrijf. 


Een goede evaluatie is immers van groot belang om verder op een goede manier te kunnen samenwerken. Als leidinggevende bepaal je op voorhand welk gedrag je wenst te zien. Door bewust op voorhand de verwachtingen van een persoon binnen een functie te communiceren, kan je tijdig en gefocust bijsturen in functioneren en evalueren.

Indien gewenst kan dit ook gekoppeld worden aan een remuneratiesysteem op maat waarbij de evaluatie mee bepaalt in welke mate iemand kan stijgen binnen de vastgelegde loonband.

Auxilios is ook de partner bij uitstek om je verzuimbeleid onder de loep te nemen. 


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring