Functieprofielen

Functieprofielen vormen de basis van een volledig HR-beleid. Op basis hiervan kan de functie opgesteld worden, is er een overzicht voor functionerings- en evaluatiegesprekken, een basis voor het remuneratiebeleid...

DOELSTELLING

Onze unieke opmaak van het functieprofiel biedt je een transparant en eenvoudig zicht op de belangrijkste onderdelen van een functie: 

 • Waarvoor is mijn medewerker verantwoordelijk?
 • Wanneer ben ik over hem tevreden?
 • Wat verwacht ik dat mijn medewerker doet op de werkvloer?
 • Over welke vaardigheden dient hij/zij te beschikken om deze verwachtingen te behalen?

AANPAK

1. Afstemming 

In een eerste fase is het belangrijk een aantal zaken af te stemmen:

 • Welke communicatie gebeurt naar het personeel toe en wanneer?
 • Welke timing hanteren we voor de uitwerking (wat is haalbaar, realistisch)?
 • Zijn er overlappingen in de functies of de mogelijkheid tot samenvoegen van functies bespreken (functietitels en uniformiteit afstemmen)?
 • Wie wordt betrokken bij de opmaak (directe leidinggevende, +1, alle functiehouders...)?


2. Profiel in kaart brengen 

De opmaak van functieprofielen moet de basis worden van alle HR-gerelateerde zaken,
vandaar dat het uitermate belangrijk is stil te staan bij een aantal zaken.

We doorlopen volgende stappen bij iedere functie:

 1. Samenzitten met de directe leidinggevende waarbij een eerste draft van het functieprofiel wordt opgemaakt. De profielen worden hierbij door de leidinggevende zelf opgemaakt, zodat het een werkdocument is waarbij men later ook zelf aan de slag kan.
 2. Afstemming met functiehouder over de inhoud van het functieprofiel.
 3. Finaliseren van het functieprofiel met directe leidinggevende en bijhorende competenties bepalen.


Bepaal zelf de intensiteit

Bij de opmaak van de profielen is maatwerk zeker toepasbaar. Zo kan de Auxilios-consultant de directe leidinggevende de manier van werken aanleren zodanig dat hij enkele profielen binnen zijn team zelf kan opstellen met regelmatige feedback en ondersteuning van de Auxilios-consultant. Anderzijds is het ook mogelijk dat de Auxilios-consultant het volledige traject trekt en alle stappen samen doorloopt en modereert. Op deze manier kunnen vragen rechtstreeks gesteld worden en knopen vlugger doorgehakt worden. 

We voorzien gemiddeld 4 uur per functie wanneer de leidinggevende zelf de afstemming met de functiehouder doet (stap 2). Indien de Auxilios-consultant hierbij modereert wordt er gemiddeld 5 uur per functie gerekend. Deze opties kunnen op alle functies toegepast worden maar kunnen ook opgedeeld worden in groepen van functies.


3. Functiedocument

 • WERKDOCUMENT
  Na het doorlopen van het stappenplan wordt er per functie een werkdocument opgesteld dat heel eenvoudig naderhand zelf kan aangepast worden.
  Dit document is compatibel met andere HR-tools en oplossingen die Auxilios jou kan aanbieden.

 • FUNCTIEBESCHRIJVING
  Daarnaast neemt Auxilios dit werkdocument ook op in een uitgebreide functiebeschrijving waar ook andere onderdelen van de functie aan bod komen (arbeidsrisico's, fysieke inspanningen, organigram, opleidingsperiode en verwachte diploma's, ...).

 • MATRIX
  Wanneer alle functie opgesteld zijn kan er een matrix voorzien worden om een overzicht te geven van de aanwezige vaardigheden binnen de organisatie overheen de verschillende functies. Zo kan de inzetbaarheid en een gap-analyse gemaakt worden. Deze matrix wordt steeds op maat gemaakt, afhankelijk van de gewenste niveaus en informatie.

4. HR tools

Het werkdocument kan gebruikt worden voor verschillende andere onderdelen in jullie HR-beleid. Auxilios stemt samen met jou het document af op deze zaken en kan ook andere documenten uitwerken die compatibel zijn aan het werkdocument dat per functie is opgesteld. 


Contacteer ons voor meer info


Referenties


Thomas Dekeyzer 

zaakvoerder Servo

"Ik ben heel tevreden van Auxilios. Het heeft me een bepaalde denkwijze aangeleerd waardoor ik hoop een automatisme te creëren om in plaats van in taken, in competenties te denken. Ik heb het belang ervan ingezien om een degelijke taakomschrijving te hebben waaraan ik mijn procedures kan koppelen. Hiermee heb ik een basis om mijn medewerkers te evalueren en om een recruiter te kunnen briefen wat ik nodig heb aan profielen om verder te kunnen groeien. Hierbij kan ik afstemmen in welke mate een profiel voldoet aan mijn verwachtingen en in welke mate er een gap is. "

Privacyverklaring