Sociaal-juridische ondersteuning

Wie aan sociaaljuridisch advies denkt, denkt automatisch aan problemen en discussies. Hoewel passend advies op deze momenten noodzakelijk is, ligt de meerwaarde van sociaaljuridisch advies vooral in de proactieve aanpak.

Auxilios kiest er daarom voor om volop in te zetten op een praktische en proactieve ondersteuning van bedrijven. Het sociaaljuridische luik vormt hier een onlosmakelijk deel van. Door informatie, evaluatie en overleg focussen we op het opsporen en voorkomen van bepaalde risico's en het tijdig implementeren van nieuwe regelgeving.

Daarnaast biedt Auxilios ook handige opleidingen en instrumenten aan die afgesteld zijn op de noden van de klant en staan we steeds klaar met accuraat advies bij sociaaljuridische vraagstukken of problemen.

1. Langdurige sociaaljuridische ondersteuning

Met onze langdurige juridische ondersteuning (jaarcontract) willen we onze klanten in de eerste plaats op een proactieve wijze bijstaan op sociaaljuridisch gebied. We doen dit door de klant zowel te informeren als op regelmatige tijdstippen samen te zitten voor evaluatie en overleg over nieuwe sociaaljuridische regelgeving.

Vanzelfsprekend kan de klant binnen deze langdurige formule ook steeds bij Auxilios terecht voor (dringende) sociaaljuridische problemen (reactief). Denk hierbij aan vragen rond arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglement, ontslag&outplacement, absenteïsme, psychosociale risico's, GDPR, voorbereiding sociale inspectie, enzovoort.

Je kiest op voorhand het aantal uren ondersteuning, afhankelijk van je eigen noden.

  • 8 uur / jaar
  • 16 uur / jaar
  • 24 uur / jaar
  • 48 uur / jaar
  • 80 uur / jaar

2. Opleidingen en juridische instrumenten

Zoek je ondersteuning voor de opstelling of herwerking van juridische documenten? Ben je op zoek naar een opleiding die niet enkel is afgestemd op jouw bedrijf, maar ook in het bedrijf gegeven wordt?

De medewerkers van Auxilios ondersteunen je bij zowel zeer praktijkgerichte vragen, zoals het herbekijken van de uurregelingen binnen het sectoraal kader, als ook over algemene documenten zoals het arbeidsreglement, car- en internetpolicy, werkgelegenheidsplan, contracten, GDPR...

We maken van alle documenten een bruikbaar instrument die door iedereen gekend zijn. Vanuit onze ervaring helpen we je ook bij het implementeren van nieuwe regels en vooral ook bij het dagelijks opvolgen ervan.

Wij bieden onder andere ondersteuning aan bij:

· Opstelling of herwerking van arbeidsreglement of cao

· Risicoanalyse en opstellen actieplan psychosociale risico's

· Opstellen policy's (internet, gsm, bedrijfswagen, roken,...)

· Opleiding en praktische omzetting privacyregelgeving (GDPR/AVG)


Om inspanningen niet verloren te laten gaan - door bedrijfseigen veranderingen of nieuwe regelgeving - bieden we ook een formule aan waarbij we jullie garanderen dat jullie juridische instrumenten steeds up to date blijven! Klik hier voor meer informatie.

GDPR - proof

met een concreet actieplan

Je hebt al van de GDPR gehoord, maar weet nog niet helemaal wat het inhoudt?
Je bent naar een infosessie rond GDPR geweest, maar weet niet welke stappen je nu concreet moet nemen om volledig in overeenstemming te zijn?
Je weet wat een register van de verwerkingsactiviteiten is, maar niet hoe je dit nu moet invullen?

De nieuwe Europese privacyregels (GDPR/AVG) creëren een bewustwording rond de verwerking van persoonsgegevens bij bedrijven. Auxilios zorgt voor begeleiding bij de omzetting van deze regels in jouw bedrijf! Niet louter de to do's, maar een aanpassing van de lifestyle

Zoals steeds kijkt Auxilios daar waar we u het best kunnen ondersteunen. We starten met een algemene infosessie (1u) en praktische workshop (1u) om de specifieke noden na te gaan. Op basis hiervan stellen we een actieplan op met concrete tips. Indien gewenst komt onze juriste op regelmatige tijdstippen de werkgroep GDPR in jouw bedrijf in goede banen leiden. In 5 themasessies van 2u brengen we jouw bedrijf volledig in overeenstemming met de nieuwe regelgeving! Hierbij kan je steeds beroep doen op onze expertise.

3. Sociaaljuridisch advies

Bij zowel dringende als minder dringende juridische vragen of problemen, kan je Auxilios steeds contacteren. We proberen zo snel mogelijk een passende oplossing te bieden die binnen de bedrijfsstructuur past.

· Juridische documenten en sociaaljuridische vraagstukken

  • Heb je een juridisch probleem? Is er een onverwachte gebeurtenis of wil je een beslissing vooraf juridisch aftoetsen? Dan kan je hiervoor steeds bij Auxilios terecht.
  • Heb je twijfels bij bepaalde juridische documenten of sociaaljuridische vragen in bepaalde situaties? Wij bieden een juridische audit aan waarbinnen we deze documenten of situaties onder de loep nemen en in nauw overleg met het bedrijf passende oplossingen voorstellen.


· Advies rond ontslag en outplacement

Binnen een outplacementsamenwerking kan je voor elke vraag rond ontslag of outplacement gratis terecht bij Auxilios. Auxilios staat je bij voor advies rond sociale wetgeving in het kader van ontslag en meer specifiek ook de regelgeving en procedure rond outplacement.

Voor meer informatie rond een outplacementsamenwerking, neem een kijkje op de site van Herstart.

4. Juridische informatie

Naast specifieke begeleiding biedt Auxilios ook vrijblijvend informatie aan over veranderende sociaaljuridische regelgeving. We informeren de klant via een nieuwsbrief, infomomenten en door publicatie op onze site.

Versoepeling scholingsbeding knelpuntberoepen

Een werkgever en een medewerker kunnen in principe enkel een scholingsbeding afsluiten als er een overeenkomst van onbepaalde duur is en het jaarloon van de werknemer meer bedraagt dan 34.180 euro (in 2018). (artikel 22bis Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten)

Vanaf 10/11/2018 geldt deze loongrens niet meer voor opleidingen voor een beroep of een functie die voorkomen op de gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies.

Wens je meer informatie? Contacteer ons via onderstaand contactformulier of via 051 22 06 58.

Contacteer ons voor meer informatie rond een van onze sociaaljuridische instrumenten.