Sociaal-juridische ondersteuning

Wie aan sociaaljuridisch advies denkt, denkt automatisch aan problemen en discussies. Hoewel passend advies op deze momenten noodzakelijk is, ligt de meerwaarde van sociaaljuridisch advies vooral in de proactieve aanpak.

Auxilios kiest er daarom voor om volop in te zetten op een praktische en proactieve ondersteuning van bedrijven. Het sociaaljuridische luik vormt hier een onlosmakelijk deel van. Door informatie, evaluatie en overleg focussen we op het opsporen en voorkomen van bepaalde risico's en het tijdig implementeren van nieuwe regelgeving.

Daarnaast biedt Auxilios ook handige opleidingen en instrumenten aan die afgesteld zijn op de noden van de klant en staan we steeds klaar met accuraat advies bij sociaaljuridische vraagstukken of problemen.

Overzicht

1. Sociaaljuridisch advies

  • juridische documenten en vragen
  • ontslag en outplacement
  • inhouse-ondersteuning

2. Opleidingen en juridische documenten

  • arbeidsreglement of cao
  • psychosociale risico's
  • policy's (auto, gsm, internet, telewerk...)
  • GDPR/AVG

1. Sociaaljuridisch advies

Bij zowel dringende als minder dringende juridische vragen of problemen, kan je Auxilios steeds contacteren. We proberen zo snel mogelijk een passende oplossing te bieden die binnen de bedrijfsstructuur past.

· Juridische documenten en sociaaljuridische vraagstukken

  • Heb je een juridisch probleem? Is er een onverwachte gebeurtenis of wil je een beslissing vooraf juridisch aftoetsen? Dan kan je hiervoor steeds bij Auxilios terecht.
  • Heb je twijfels bij bepaalde juridische documenten of sociaaljuridische vragen in bepaalde situaties? Wij bieden een juridische audit aan waarbinnen we deze documenten of situaties onder de loep nemen en in nauw overleg met het bedrijf passende oplossingen voorstellen.


· Advies rond ontslag en outplacement

Binnen een outplacementsamenwerking kan je voor elke vraag rond ontslag of outplacement gratis terecht bij Auxilios. Auxilios staat je bij voor advies rond sociale wetgeving in het kader van ontslag en meer specifiek ook de regelgeving en procedure rond outplacement.

Voor meer informatie rond een outplacementsamenwerking, neem een kijkje op de site van Herstart.


Liever een langdurige (inhouse-) sociaaljuridische ondersteuning? Neem een kijkje bij onze projecten!

2. Opleidingen en juridische instrumenten

Zoek je ondersteuning voor de opstelling of herwerking van juridische documenten? Ben je op zoek naar een opleiding die niet enkel is afgestemd op jouw bedrijf, maar ook in het bedrijf gegeven wordt?

De medewerkers van Auxilios ondersteunen je bij zowel zeer praktijkgerichte vragen, zoals het herbekijken van de uurregelingen binnen het sectoraal kader, als ook over algemene documenten zoals het arbeidsreglement, car- en internetpolicy, werkgelegenheidsplan, contracten, GDPR...

We maken van alle documenten een bruikbaar instrument die door iedereen gekend zijn. Vanuit onze ervaring helpen we je ook bij het implementeren van nieuwe regels en vooral ook bij het dagelijks opvolgen ervan.

Wij bieden onder andere ondersteuning aan bij:

· Opstelling of herwerking van arbeidsreglement of cao

· Risicoanalyse en opstellen actieplan psychosociale risico's

· Opstellen policy's (internet, gsm, bedrijfswagen, roken,...)

-> Voor meer info over een policy rond telewerk: klik hier

· Opleiding en praktische omzetting privacyregelgeving (GDPR/AVG)

-> Voor meer info over GDPR/AVG: klik hier


Om inspanningen niet verloren te laten gaan - door bedrijfseigen veranderingen of nieuwe regelgeving - bieden we ook een formule aan waarbij we jullie garanderen dat jullie juridische instrumenten steeds up to date blijven! Klik hier voor meer informatie.

3. Juridische informatie

Naast specifieke begeleiding biedt Auxilios ook vrijblijvend informatie aan over veranderende sociaaljuridische regelgeving. We informeren de klant via een nieuwsbrief, infomomenten en door publicatie op onze site.


Klik hier voor meer info over de mogelijke vormen van werkloosheid na 31/08/2020.


Philip Demuynck

Algemeen directeur, VTI Waregem

Het VTI van Waregem is een school voor wetenschap en techniek met een personeelsbestand onderwijs van ongeveer 220 mensen. De school heeft echter ook een aantal personeelsleden in dienst die instaan voor het dagelijkse onderhoud van de school en het runnen van de eigen grootkeuken. De school moest haar alcohol- en drugsbeleid concretiseren en integreren in het arbeidsreglement dat ook op veel andere punten bijgestuurd moest worden. Aangezien wij zelf niet de expertise in huis hadden om deze klus tot een goed onderbouwd einde te brengen deden wij een beroep op AUXILIOS. Het contact met AUXILIOS verliep ontzettend vlot. Onze toch wel veelomvattende vraag werd snel en met verstand van zaken geconcretiseerd in duidelijke antwoorden die telkens werden afgetoetst tijdens een beperkt aantal overlegmomenten. Het was voor de school meteen duidelijk dat ze met AUXILIOS een partner in huis had gehaald die niet alleen grondig te werk ging, maar vooral ook efficiënt.

Dankzij AUXILIOS kon VTI Waregem binnen een zeer aanvaardbare termijn het nieuwe en perfect uitgebalanceerde arbeidsreglement aan de overleg- en adviesraden voorleggen en uiteindelijk implementeren. Op de website van AUXILIOS lees je dat auxilios Portugees is voor bijstand. In het VTI van Waregem hebben wij mogen ervaren dat AUXILIOS inderdaad staat voor bijstand, maar dan wel voor professionele en resultaatsgerichte bijstand die gerealiseerd wordt vanuit een fijn menselijk contact.

Contacteer ons voor meer informatie rond een van onze sociaaljuridische instrumenten.