Sociaal-juridische ondersteuning

De wetgeving omtrent arbeid en sociaaljuridische aspecten is continu in verandering. Het is niet evident om de sociaaljuridische kennis up-to-date te houden, laat staan om steeds bij te benen op vlak van (de inhoud van) vereiste documenten. Daar komt Auxilios in the picture.

De medewerkers van Auxilios staan je bij elke sociaaljuridische vraag bij. Dit gaat zowel over zeer praktijkgerichte vragen, zoals het herbekijken van de uurregelingen binnen het sectoraal kader, als ook over algemene documenten zoals het arbeidsreglement, car- en internetpolicy, werkgelegenheidsplan, contracten, GDPR... 

We maken van alle documenten een bruikbaar instrument die door iedereen gekend zijn. Vanuit onze ervaring helpen we je ook bij het implementeren van nieuwe regels en vooral ook bij het dagelijks opvolgen ervan.

Lopende projecten

GDPR - proof

met een concreet actieplan

Je hebt al van de GDPR gehoord, maar weet nog niet helemaal wat het inhoudt?
Je bent naar een infosessie rond GDPR geweest, maar weet niet welke stappen je nu concreet moet nemen om volledig in overeenstemming te zijn?
Je weet wat een register van de verwerkingsactiviteiten is, maar niet hoe je dit nu moet invullen?

De nieuwe Europese privacyregels (GDPR/AVG) creëren een bewustwording rond de verwerking van persoonsgegevens bij bedrijven. Auxilios zorgt voor begeleiding bij de omzetting van deze regels in jouw bedrijf! Niet louter de to do's, maar een aanpassing van de lifestyle

Zoals steeds kijkt Auxilios daar waar we u het best kunnen ondersteunen. We starten met een algemene infosessie (1u) en praktische workshop (1u) om de specifieke noden na te gaan. Op basis hiervan stellen we een actieplan op met concrete tips. Indien gewenst komt onze juriste op regelmatige tijdstippen de werkgroep GDPR in jouw bedrijf in goede banen leiden. In 5 themasessies van 2u brengen we jouw bedrijf volledig in overeenstemming met de nieuwe regelgeving! Hierbij kan je steeds beroep doen op onze expertise.

Opzeggingstermijnen

Vanaf 1 mei 2018 gelden andere opzeggingstermijnen voor werknemers met een anciënniteit van 6 maanden en minder. De opzeggingstermijnen in het arbeidsreglement moeten aangepast worden! 

Dit kan door een nieuwe bijlage op te nemen.