Gericht en eenvoudig de juiste mensen werven, selecteren en behouden

KMO's moeten opboksen tegen de dure campagnes die grote organisaties inzetten en hebben het zo steeds moeilijker om hun eigen vacatures in te vullen.

Deze coaching helpt jou als zaakvoerder of HR verantwoordelijke om enerzijds de war of talent aan te gaan met eenvoudige maar efficiënte munitie. Anderzijds gaan we ook een stap verder door te focussen op de integratie van nieuwe personeelsleden met huidige werknemers, om zo talent niet te verliezen.

Door middel van 4 interactieve en praktijkgerichte coachingsessies, maken we een actieplan op maat op u zich een passende stijl kan aannemen, zonder dat de verantwoordelijkheid van het eigen werk er onder leidt.

Afstemming 

Om de coaching op maat te maken is het belangrijk om de cultuur en het huidig personeelsbeleid in kaart te brengen.

Bij de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

 • Gesprek met de coachees
 • Huidig en toekomstig personeelsbeleid in kaart brengen
 • Opmaak aanpak: duosessies, individuele sessies, workshops
 • Relevante cases verwerken in de workshops

Coaching sessies

Sessie 1: Werven

Functiebepaling

 • Wie zoek ik?
 • Wat is noodzakelijk en wat is wenselijk?

Vacature opmaken

 • Doelgroep bepalen
 • Impact van titel en tekst

Gericht en goedkoop kanalen inzetten

 • Basiswerking kanalen: Vdab, Indeed, Linkedin
 • Campagnes
 • Imago organisatie

Sessie 2: Selecteren

De echte sollicitant leren kennen

 • De juiste vragen stellen
 • Leidraad gesprek (STAR)

Persoonlijkheid inschatten

 • Profielanalyse: DISC
 • Grondige analyse zonder assessment

Objectieve match maken

 • Valkuilen vermijden
 • Niet 'niet' selecteren

Sessie 3: behouden nieuw personeel (tot 1 jaar)

Onthaal

 • Peter / meter
 • Eerste dag versus eerste week

Opleiden

 • Extern opleiden
 • Intern opleiden
 • Persoonlijk actieplan
 • Motiveren: loyaal worden, motiveren, bijsturen
 • Evalueren en bijsturen

Sessie 4: behouden huidig personeel

HR-beleid

 • Loonbeleid
 • Omgaan met veranderingen
 • Omgaan met foutief gedrag binnen war for talent

Motiveren

 • Integreren nieuwe en huidige medewerker
 • Omgaan conflicten

Evaluatie
Na het traject wordt een grondige evaluatie gemaakt van de resultaten. Er wordt samen met u geanalyseerd of er processen en veranderingen in gang zijn gezet en of competenties geoptimaliseerd zijn. Uit deze analyse kan een eventuele vervolgaanpak samen besproken worden.


Aanvulling workshops: implementatie HR tools

Tijdens het traject (of nadien) kunnen de effectieve implementatie van HR-tools samen aangepakt worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid, het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De begeleiding zal dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR-product zodat de coachees betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en ze op de correcte manier kunnen toepassen..


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring