Motiverend leiding geven

Een gemotiveerd team herken je aan mooie prestaties, een positieve werkattitude en houding ten opzichte van de organisatie. Er zijn verschillende factoren die hier een invloed op kunnen hebben, maar wat kun je doen als leidinggevende? Met deze opleiding bekijken we binnen uw organisatie wat kan bijdragen tot duurzame motivatie. 


Gedurende een halve dag mixen we theorie en praktische oefeningen. We nemen de groep mee naar de motivatieleer als basis voor het motiveren van anderen en vullen dit aan met concrete handvaten, toepasbaar op de werkvloer.

Tijdens de training komen volgende zaken aanbod:

  • Ontstaan demotivatie (signalen, hoe zichtbaar?, ...)
  • Case: motivatoren
  • Voorbereiding
  • Motivatiegesprek (beloon goed resultaten en correct gedrag - ontmoedig fout gedrag)
  • Vragenlijst behoefteonderzoek
  • Motiverende doelen stellen (SMART)
  • Opvolging motivatie personeel
  • Rechtvaardig beslissen
  • Respectvol communiceren

Onze trainers trachten zoveel mogelijk aan de slag te gaan met input van de deelnemers zodat ze tijdens de training tips op maat krijgen.  

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring