Individueel coaching traject

Stel, een werknemer kent een mooie anciënniteit in het bedrijf en was tot nu toe een expert in zijn/haar vakgebied. Voor veel bedrijven logisch dat deze werknemer de kans krijgt om door te groeien tot een leidinggevende functie. Maar wat als blijkt dat deze werknemer niet goed scoort op leidinggevende eigenschappen? Of stel je voor dat deze persoon zich helemaal niet goed voelt in zijn nieuwe functie? 

Bij Auxilios hebben we de expertise en aanpak in huis om in dergelijke situaties een individueel traject af te leggen met de persoon in kwestie en deze te versterken op vlak van soft skills. Hierbij verhogen we de zelfkennis van de persoon in kwestie door de afname van een vragenlijst, wat een persoonlijk profiel analyse oplevert.

De thema's worden definitief bepaald na de intakegesprekken, maar kunnen gaan over:

 • Inschatten van persoonlijkheden en aansturen volgens type
 • Voorbereiden en houden van feedback gesprekken
 • Stijlen van leidinggeven (eigen stijl + situationeel leiding geven)
 • Begrip leren hebben voor werknemers
 • Omgaan met conflicten
 • Time management

We houden het niet enkel bij theorie, maar passen ook andere leermethoden (observaties, oefening, huiswerkopdracht) toe om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Elk coaching traject wordt afgesloten met een concreet actieplan.

STAPPEN

 • Intake

We streven ernaar om een traject af te leggen op maat van de persoon en het bedrijf. Zo gaan we ook in gesprek met de leidinggevende van de werknemer of de HR-verantwoordelijke om een goed beeld te krijgen van de werkpunten of de antecedenten.

 • PPA analyse

Aan de hand van de online test Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) die de persoon invult, krijgen we zicht op zijn DISC profiel. De factoren Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit bepalen hoe de kandidaat zich zal gedragen op het werk. Op basis van de scores, krijgen we inzicht in de sterke punten en valkuilen, stijl van communiceren en de waarde voor de organisatie. Daarnaast kan hieruit ook eventuele spanningen uit afgeleid worden.


 • Coaching traject

Gedurende 4 sessies van 2 uur gaan we verder in op de besproken werkpunten van de nieuwe leidinggevende. Observatie of praktijkoefeningen kunnen hierbij ook ingezet worden om vaardigheden in te oefenen of feedback over te geven. Na 4 sessies wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Dit bevat volgende zaken:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Hoe zal ik deze doelstelling bereiken?
 • Evaluatie van de doelstelling

Aan het einde van het traject wordt er met de persoon in kwestie en eventueel leidinggevende/HR manager geëvalueerd.

Tussendoor is er mogelijkheid om via telefoon of mail contact te houden om bepaalde situaties te bespreken

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring