Communicatiestijlen

De ene klant vindt het belangrijk om te onderhandelen over de prijs, de ander houdt van kwaliteit, ongeacht de prijs. Duidelijk twee verschillende types, passen wij ons aan?

In een leidinggevende rol merk je vaak dat verschillende werknemers op een andere manier te motiveren zijn: hoe komt dit en hoe ga je om met verschillende persoonlijkheden?

Wanneer we communiceren, vertrekken we vaak vanuit ons eigen referentiekader. Wie we zijn, wat we weten en onze achtergrond bepalen de manier waarop we onze boodschap overbrengen. Onze gesprekspartner heeft op zijn beurt een eigen kader en vaak zijn we hier te weinig mee bezig.


COMMUNICATIESTIJLEN

Gedurende een volledige dag trachten we de mix te maken van theorie en praktische oefeningen. Op voorhand wordt aan de deelnemers een vragenlijst bezorgd die online ingevuld wordt. De resultaten worden tijdens de opleiding besproken en achteraf bezorgd.

Om de opleiding zoveel mogelijk op het doelpubliek af te stemmen, organiseren we op voorhand een intakegesprek telefonisch of bij de klant ter plaatse.

Tijdens de trainingsdag komen volgende zaken aanbod:

  • Kennismaking met de theorie van DISC
  • Zicht krijgen op eigen DISC-profiel
  • Het DISC-profiel van anderen kunnen inschatten
  • Beschikken over handvaten om overtuigend te communiceren naar verschillende DISC-profielen

Onze trainers trachten zoveel mogelijk aan de slag te gaan met input van de deelnemers zodat ze tijdens de training tips op maat krijgen. 

Meer info

Privacyverklaring