Interviewtechnieken voor leidinggevenden

Als leidinggevende word je meer en meer betrokken bij het (eerste) sollicitatieproces omwille van het snelle handelen en aftoetsen van technische competenties. Dit is echter maar occasioneel waardoor het niet altijd evident is te weten welke vragen we kunnen stellen.

Deze coaching helpt jou als leidinggevende inzicht te geven in het objectief screenen van een cv en gericht door te vragen.

Door middel een interactieve coaching sessies, maken we een actieplan op maat, zonder dat de verantwoordelijkheid van het eigen werk er onder leidt. 


ONZE AANPAK

Afstemming

Om de begeleiding op maat te maken is het belangrijk om de basiscompetenties op vlak van interviewen te kennen.

Bij de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

  • Gesprek met de coachee
  • Analyseren huidige werkwijze van rekruteren en selecteren
  • Relevante cases verwerken in de workshops

Individuele begeleiding in 4 sessies van 2 uur

Tijdens de begeleiding focussen we ons op: 

  • Leidraad sollicitatiegesprek (STARR) 
  • Persoonlijkheid inschatten & gerichte vragen hierop stellen 
  • Lichaamstaal herkennen en gebruiken
  • Valkuilen vermijden   

Evaluatie
Na het traject wordt een grondige evaluatie gemaakt van de resultaten. Er wordt samen geanalyseerd of er processen en veranderingen in gang zijn gezet en of competenties geoptimaliseerd zijn. Uit deze analyse kan een eventuele vervolgaanpak samen besproken worden.


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring