Rol en verantwoordelijkheden leidinggevende

Het is moeilijk om te scoren als je niet weet waar het doel staat. Het is ook moeilijk om te scoren als leidinggevende als het niet duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Deze sessies vormen dan ook de basis van verdere opleidingen voor leidinggevenden. We staan stil bij wat de functie nu juist inhoudt, wat de verwachtingen nu zijn en waar er hiaten zitten. 


Gedurende twee halve dagen mixen we theorie en praktische oefeningen. We maken de groep zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden en vullen dit aan met concrete handvaten, toepasbaar op de werkvloer.

Tijdens de training komen volgende zaken aanbod:

 • Sessie 1: Bewustmaking verantwoordelijkheden van een leidinggevende

  1. Doelstelling van de begeleiding (voorbereid met HR en directie)
  2. Case
  3. Functiebeschrijving
  4. Kerncompetenties
  5. Verwachtingen

  Sessie 2: Wat is de rol van de leidinggevende in het personeelsbeleid?

  1. Praktische workshop op vlak van behoeftedetectie tussen productie en personeel
  2. Wat wordt meer verwacht, minder verwacht of mag blijven bestaan zoals het nu loopt?

Onze trainers trachten zoveel mogelijk aan de slag te gaan met input van de deelnemers zodat ze tijdens de training tips op maat krijgen.  

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring