Ontdek de ‘echte’ sollicitant

DOELSTELLING

Als interviewer (leidinggevende/recruiter) moet je op een korte tijd de sollicitant goed leren inschatten: zal hij geschikt zijn voor de functie, zal hij passen binnen de organisatie, wat zijn de echte valkuilen? Want een verkeerder inschatting kan al gauw een dure investering worden.

Inzicht in de persoonlijkheid helpt je hier een hele eind op weg, maar persoonlijkheidstesten laten afnemen zijn vaak een grote kost. Daarom willen we met deze workshop leren hoe je iemand zijn persoonlijkheid kan inschatten op basis van wat je zelf observeert: zijn handdruk, zijn lichaamstaal, zijn reacties en antwoorden. Je leert niet alleen de juiste vragen te stellen maar ook hoe je zaken objectief kan analyseren om tenslotte een eigen inschatting te maken van zijn persoonlijkheidsgrafiek zonder een vragenlijst af te nemen. Deze informatie kan je helpen een juistere inschatting te maken over de 'echte' sollicitant. 


ONZE AANPAK

Afstemming 

In een eerste fase is het belangrijk een aantal zaken af te stemmen:

  • Wie zijn de betrokken partijen? Wat zijn de verwachtingen van de coachees en van de initiatiefnemers?
  • Welke ervaringen hebben de coachees met sollicitatiegesprekken afnemen?
  • Zicht krijgen op bedrijfscultuur en huidige manier van interviewen.

Workshop 

Tijdens de workshop krijgt iedereen een persoonlijk persoonlijkheidsprofiel die vooraf bepaald wordt met een korte online vragenlijst ontwikkeld door Thomas International (PPA) en op basis het DISC profiel (Martson, 1990).

Met dit persoonlijk profiel krijgen de deelnemers niet alleen zicht op hoe een persoonlijkheidsprofiel is opgebouwd, maar ook zicht op hun eigen persoonlijkheidsprofiel waardoor ze ontdekken waar hun eigen sterktes en valkuilen zitten bij het interviewen van sollicitanten. Concrete casussen maken duidelijk hoe je sollicitanten hun persoonlijkheid kan bloot leggen door dezelfde vraag aan de verschillende karakters te stellen en de antwoorden te analyseren.

Door middel van een unieke, inspirerende en doeltreffende aanpak worden de coachees sterker in hun interviewtechnieken en streven ze naar een meer doelgericht resultaat.

Zowel de vragenlijst als de workshop is toegankelijk voor alle niveaus binnen uw organisatie en voor coachees die geen of wel ervaring hebben met interviewen van sollicitanten.

Opvolging

Iedere deelnemer heeft een individueel rapport waar na de workshop ook verder individueel kan mee gewerkt worden. Ook specifieke obstakels die naar boven komen tijdens de workshop worden mee opgenomen in de nabespreking.

HR tools

Tijdens de workshop kunnen andere bouwstenen van uw HR beleid ingezet worden wanneer dit nodig blijkt. Auxilios kan jullie documenten en systemen hierin integreren, alsook nieuwe documenten uitwerken.