Ontdek de ‘echte’ sollicitant

DOELSTELLING

Als interviewer (leidinggevende/recruiter) moet je op een korte tijd de sollicitant goed leren inschatten: zal hij geschikt zijn voor de functie, zal hij passen binnen de organisatie, wat zijn de echte valkuilen? Want een verkeerder inschatting kan al gauw een dure investering worden...

Inzicht in de persoonlijkheid helpt je hier een heel eind op weg, maar persoonlijkheidstesten laten afnemen zijn vaak een grote kost. Daarom willen we met deze workshop leren hoe je iemand zijn gedrag kan inschatten op basis van wat je zelf observeert: zijn handdruk, zijn lichaamstaal, zijn reacties en antwoorden. Je leert niet alleen de juiste vragen te stellen maar ook hoe je zaken objectief kan analyseren om tenslotte een eigen inschatting te maken van zijn gedragspatronen zonder een vragenlijst af te nemen. Deze informatie kan je helpen een juistere inschatting te maken over de 'echte' sollicitant. 


ONZE AANPAK

Afstemming 

In een eerste fase is het belangrijk een aantal zaken af te stemmen:

  • Wie zijn de betrokken partijen? Wat zijn de verwachtingen van de coachees en van de initiatiefnemers?
  • Welke ervaringen hebben de coachees met sollicitatiegesprekken afnemen?
  • Zicht krijgen op bedrijfscultuur en huidige manier van interviewen.

Workshop 

Tijdens de workshop krijgt iedereen een persoonlijke profielanalyse die vooraf bepaald wordt met een korte online vragenlijst ontwikkeld door Thomas International (PPA) en op basis het DISC profiel (Martson, 1990).

Met dit persoonlijk profiel krijgen de deelnemers niet alleen zicht op hoe een PPA is opgebouwd, maar ook zicht op hun eigen gedragsprofiel waardoor ze ontdekken waar hun eigen sterktes en valkuilen zitten bij het interviewen van sollicitanten. Concrete casussen maken duidelijk hoe je sollicitanten hun gedrag kan bloot leggen door dezelfde vraag aan de verschillende karakters te stellen en de antwoorden te analyseren.

Door middel van een inspirerende en doeltreffende aanpak worden de coachees sterker in hun interviewtechnieken en streven ze naar een meer doelgericht resultaat.

Zowel de vragenlijst als de workshop zijn toegankelijk voor alle niveaus binnen jullie organisatie en voor coachees die geen of wel ervaring hebben met interviewen van sollicitanten. Specifieke termen worden aangepast op maat van de doelgroep. Leidinggevenden en recruiters kunnen samen in één groep worden opgenomen, mits duidelijke afstemming van de competenties in interviewtechnieken.


Evaluatie

Iedere deelnemer krijgt een individueel DISC-rapport waar na de workshop ook verder individueel op gewerkt kan worden. Ook specifieke obstakels die naar boven komen tijdens de workshop worden mee opgenomen in de nabespreking.


Aanvulling workshops: implementatie HR tools

Tijdens het traject (of nadien) kunnen de effectieve implementatie van HR-tools samen aangepakt worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid, het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De begeleiding zal dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR-product zodat de coachees betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en ze op de correcte manier kunnen toepassen. 


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring