Optimaliseren van de teamspirit

DOELSTELLING

  • Jouw team beter laten samenwerken en communiceren.

  • Zelfinzicht creëren en zo verder bouwen aan een doeltreffende en bedrijfsgerichte visie waar ieder teamlid zich kan achter zetten.

Onze unieke format brengt een team in volledig in kaart en legt de pijnpunten bloot. Dankzij een betrouwbare en toegankelijke persoonlijkheidstest krijgt iedere deelnemer een eigen rapport die vertaalt wordt in de workshop.  

ONZE AANPAK

Afstemming 

In een eerste fase is het belangrijk een aantal zaken af te stemmen:

  • Wie zijn de betrokken partijen? 
  • Wat zijn de verwachtingen van de coachees en van de initiatiefnemers?
  • Welke cases leven er in de organisatie?
  • Zicht krijgen op bedrijfscultuur en huidige manier van samenwerken.

Workshop 

Tijdens de workshop krijgt iedereen een persoonlijk persoonlijkheidsprofiel die vooraf bepaald wordt met een korte online vragenlijst ontwikkeld door Thomas International (PPA) en op basis het DISC profiel (Martson, 1990).

Met dit persoonlijk profiel krijgen de deelnemers niet alleen zicht op hun eigen karakter en werkstijl maar vooral op het effect van hun eigen gedrag op collega's en omgekeerd. Concrete casussen maken duidelijk hoe je collega's kunt motiveren of juist negatief beïnvloeden door op andere manieren hetzelfde te vragen aan verschillende karakters.

We geloven dat zelfinzicht de sleutel is tot succes in een persoonlijke en groepsontwikkeling en dankzij deze workshop de samenwerking positief versterkt zal worden. Door middel van een unieke, inspirerende en doeltreffende aanpak worden jouw medewerkers gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en sterker te communiceren met elkaar.

Zowel de vragenlijst als de workshop is toegankelijk voor alle niveaus binnen uw organisatie.

Opvolging

Iedere deelnemer heeft een individueel rapport waar na de workshop ook verder individueel kan op gewerkt worden. Ook specifieke obstakels die naar boven komen tijdens de workshop worden mee opgenomen in de nabespreking.

HR tools

Tijdens de workshop kunnen andere bouwstenen van uw HR beleid ingezet worden wanneer dit nodig blijkt. Auxilios kan jullie documenten en systemen hierin integreren, alsook nieuwe documenten uitwerken.

Privacyverklaring