Motiveren personeel

Sessie 7: Motiveren personeel

  1. Ontstaan demotivatie (signalen, hoe zichtbaar?, ...)
  2. Case: motivatoren
  3. Voorbereiding
  4. Motivatiegesprek (beloon goed resultaten en correct gedrag - ontmoedig fout gedrag)
  5. Vragenlijst behoefteonderzoek
  6. Doelstellingen (SMART)
  7. Opvolging motivatie personeel
589,00 €

Privacyverklaring