Assessment kader- en managementfuncties

Voorbereidend gesprek: We bespreken wat de functie inhoudt en naar welk DNA je precies op zoek bent. We vragen hier ook naar concrete situaties waarmee de kandidaat zal moeten omgaan om het assessment zoveel mogelijk te enten op het gezochte profiel.

Diepte-interview: De consultants van Auxilios stellen diepgaande interviewvragen om de kerncompetenties te bevragen bij de kandidaat.

5 rollenspelen met 2 assessors waarvan 1 master bedrijfspsychologie: Er worden realistische situaties opgesteld om het gedrag te analyseren en toekomstig gedrag te voorspellen. Op basis van de intake maken we een aantal functiespecifieke cases en oefeningen.

Referentiecheck: Indien mogelijk leggen we ons oor te luister bij vorige werkgevers van de kandidaat.

Afname online testen Thomas International:

- Afname PPA (persoonlijkheidprofiel analyse) met terugkoppeling naar kandidaat.

- Afname AIT (leerbaarheid)

Rapportering advies: Op basis van onze bevindingen maken we een uitgebreid rapport op met een finale conclusie en advies. Dit wordt mondeling toegelicht om voldoende duiding te geven.

1.709,92 €

Privacyverklaring