Gespreks- en feedbacktechnieken

Sessie 5: Verbeteren gespreks- en feedbacktechnieken tussen leidinggevenden en werknemers

  1. Voorbeelden van een opvolgingsgesprek, functioneringsgesprek, feedbackgesprek, slecht nieuws gesprek, exitgesprek, ...
  2. Case: rollenspel (start sessie + einde sessie)
  3. Gesprekstechnieken (luisteren - samenvatten - doorvragen)
  4. Feedbacktechnieken (beschrijven - uiten - specifiëren - consequenties)
  5. Soorten vragen
  6. Valkuilen
  7. Bijsturingsgesprekken
  8. Afronden gesprek
  9. Doelstellingen en afspraken bepalen
486,78 €

Privacyverklaring