Start to work

De investering van aanwerving doortrekken naar de opstart van een nieuwe medewerker en zo ook investeren in het behouden van personeel. Onboarding is dan ook niet voor niets de nieuwe 'hype'

Onze unieke format geeft jouw bedrijf de kans om met nieuwe medewerkers een solide basis te leggen (vertrouwen, positie binnen het team, samenwerking, ...) waarop verder kan gewerkt worden.

We gaan verder dan onthaal en begeleiden nieuwe medewerkers en hun directe leidinggevende tijdens het eerste jaar tewerkstelling zodat de voelsprieten geactiveerd worden bij beide partijen om mogelijke frustraties of verschillende verwachtingen in de kiem te smoren. 

ONZE AANPAK

Afstemming

In een eerste fase is het belangrijk een aantal zaken af te stemmen:

  • Wie zijn de betrokken partijen? Wat zijn de verwachtingen van de coachees en van de initiatiefnemers?
  • Voor welke aanpak wordt gekozen (coaching per coaching of gelijktijdig de coachings opstarten)?
  • Bedrijfscultuur en manier van samenwerken

Individuele coaching

STARTER

Voor jouw nieuwe medewerker is het zoeken naar zijn positie binnen het team en de communicatie met zijn leidinggevende. Vaak wordt verder gegaan op vroegere ervaringen en kunnen hierdoor verkeerde interpretaties gemaakt worden. Daarnaast kan de nieuwe medewerker ook nog ontbrekende soft skills nodig hebben voor de job en hierin wel wat ondersteuning gebruiken. Hier wordt in eerste instantie naar de directe leidinggevende gekeken, maar vaak ontbreekt het aan de tijd om hier mee van start te gaan.

Via de individuele coaching helpen we de starter de basis te leggen van de soft skills zodanig dat zijn leidinggevende hiermee verder kan gaan. Ook wordt de nieuwe medewerker ondersteunt in het uiten van zijn mening op een correcte manier en zijn eigen persoonlijkheid plaatsen toz van het team.

Tenslotte wordt de vinger aan de pols gehouden wanneer een nieuwe medewerker moeite heeft met de integratie en kan er op die manier tijdig ingegrepen worden.


DIRECTE LEIDINGGEVENDE

Een nieuwe medewerker in jouw team vergt veel extra energie en tijd van jou. Tijd om instructies te geven, op te leiden, bij te sturen, te integreren in de bedrijfscultuur en te ondersteunen. Hiernaast mag je als leidinggevende ook je andere teamleden niet uit het oog verliezen en moet je je eigen taken kunnen blijven uitvoeren. Dit is vaak een hele boterham!

Tijdens de coaching geven we de leidinggevende concrete tools om mee aan te slag te gaan en geven we inzicht in welke aanpak voor welke persoon effectief kan zijn. De coachee zal hierdoor niet alleen vlotter kunnen samenwerken met de nieuwe medewerker, maar ook de andere teamleden zullen het positief effect ervaren.


Evaluatie

Tussentijds wordt er regelmatig gebrieft over de noden en wensen van de coachees en hoe de organisatie hier kan op inspelen.

Na het traject wordt een grondige evaluatie gemaakt van de resultaten. Er wordt samen met jou geanalyseerd of er processen en veranderingen in gang zijn gezet en of competenties geoptimaliseerd zijn. Uit deze analyse kan eventueel een vervolgaanpak besproken worden.


Aanvulling workshops: implementatie HR tools

Tijdens het traject (of nadien) kunnen de effectieve implementatie van HR-tools samen aangepakt worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid, het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De begeleiding zal dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR-product zodat de coachees betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en ze op de correcte manier kunnen toepassen. 


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring