Sterker teamwerk

ONZE AANPAK

Afstemming
We vinden het belangrijk dat de visie die uitgerold worden onder het team afgestemd is met het management team en de rol van de leidinggevende te definiëren tijdens de workshop. We voorzien hiervoor anderhalf uur.

Bij de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

  • Wie zijn de deelnemers?
  • Wat zijn de verwachtingen van de initiatiefnemers?
  • Wat is de bedrijfscultuur?
  • Relevante cases die we verwerken in de workshop.

Workshop

Tijdens de workshop van een drietal uur krijgt iedereen een persoonlijke profielanalyse die vooraf bepaald wordt met een korte online vragenlijst, ontwikkeld door Thomas International (PPA) en op basis het DISC-profiel (Martson, 1990). Met dit persoonlijk profiel krijgen de deelnemers niet alleen zicht op hun eigen karakter en werkstijl maar vooral op het effect van hun eigen gedrag op collega's en omgekeerd. Concrete casussen maken duidelijk hoe je collega's kunt motiveren door je communicatie af te stemmen op je profiel.

We geloven dat zelfinzicht de sleutel is tot succes in een persoonlijke en groepsontwikkeling en dankzij deze workshop de samenwerking positief versterkt zal worden. Door middel van een unieke, inspirerende en doeltreffende aanpak worden jouw medewerkers gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en beter te communiceren met elkaar.

Zowel de vragenlijst als de workshop zijn toegankelijk voor alle niveaus binnen de organisatie. Moeilijke termen worden aangepast op maat van de doelgroep.


Evaluatie

Iedere deelnemer krijgt een individueel DISC rapport waar na de workshop ook verder individueel op gewerkt kan worden.

In de nabespreking briefen we over de workshop en geven we enkele tips naar een actieplan toe.


Aanvulling workshops: implementatie HR tools

Tijdens het traject (of nadien) kunnen de effectieve implementatie van HR-tools samen aangepakt worden. Op deze manier kan een synergie gecreëerd worden tussen enerzijds het inoefenen van de nodige skills en het effectief invoeren van nodige hulpmiddelen om hun rol beter in te vullen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van functieprofielen zijn, het ondersteunen in werven van nieuwe teamleden, het uitwerken van een beter loonbeleid, het opmaken van opleidingsplannen of het invoeren/ondersteunen van evaluatiegesprekken zijn.

De begeleiding zal dan ook telkens afgestemd worden op het lopende HR-product zodat de coachees betrokken zijn bij de opstelling van de hulpmiddelen en ze op de correcte manier kunnen toepassen. 


Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring