Second opinion gesprek

Met ons second opinion gesprek zit je prijs-kwaliteit goed! We geven een grondig inzicht in het potentieel, de motivatie, de sterktes en zwaktes van de kandidaat. Je krijgt een onderbouwd advies om met grote zekerheid de juiste personeelsbeslissingen te nemen. 

Voorbereidend gesprek: We bespreken wat de functie inhoudt en naar welk DNA je precies op zoek bent. We vragen hier ook naar concrete situaties waarmee de kandidaat zal moeten omgaan.

Op deze manier kunnen we het assessment zoveel mogelijk enten op het gezochte profiel. 

Diepte-interview: De consultants van Auxilios overlopen het cv en stellen diepgaande interviewvragen om de kerncompetenties te bevragen bij de kandidaat (via de STARR methodiek). Specifieke aandachtspunten kunnen hierbij ook afgetoetst worden. 

3 rollenspelen: Er worden realistische situaties opgesteld om het gedrag te analyseren. Zo kunnen we immers best het toekomstig gedrag voorspellen. Op basis van de intake maken we een aantal cases en oefeningen. 

Rapportering advies: Op basis van onze bevindingen uit het assessment center maken we een uitgebreid rapport op met een finale conclusie en advies. Dit wordt mondeling toegelicht bij de klant om voldoende uitleg en duiding te geven. 

299,17 €

Privacyverklaring