Optimaal communiceren

Sessie 4: Optimaal communiceren naar personeel

  1. Oefening: Wat communiceer je naar de werknemers?
  2. Communicatiematrix op afdelingsniveau (doelgroep, soort informatie, kanaal, termijn, ...)
  3. Cascadesysteem - wie geeft informatie?
  4. Overlopen communicatiekanalen
  5. Pro's en contra's kanalen
  6. Brainstorm nieuwe kanalen
  7. Bepalen vaste communicatiekanalen (intern/extern)
589,00 €

Privacyverklaring