Kickoff coachingstraject voor leidinggevenden

Basis voor coachingtraject

Ons duurzaam en langdurig traject voor leidinggevenden brengt jouw medewerkers samen om van elkaar te leren en andere zaken uit te proberen binnen een afgebakende periode. Ze krijgen concrete handvaten om hun vaardigheden aan te sterken en vanuit hun rol het rendement van jouw organisatie te doen stijgen.

Met deze kickoff starten we het traject op en ook de eerste 2 coachingssessies zijn inbegrepen.

Afstemming
Ter optimalisatie van de inhoud van de coaching en een perfecte afstemming op de noden binnen uw organisatie, vragen wij om een uitgebreide voorbereiding in te plannen waarbij we onder meer de deelnemers screenen.

Voor de voorbereiding voorzien we volgende stappen:

  • Gesprek met de betrokken werknemers
  • Analyseren huidige werkwijze
  • Verwerking in het programma van het coachingstraject

Sessie 1: Bewustmaking verantwoordelijkheden van een leidinggevende

  1. Doelstelling van de begeleiding (voorbereid met HR en directie)
  2. Functiebeschrijving - Kerncompetenties - Verwachtingen

Sessie 2: Wat is de rol van de leidinggevende in het personeelsbeleid?

  1. Praktische workshop op vlak van behoeftedetectie tussen productie en personeel
  2. Wat wordt meer verwacht, minder verwacht of mag blijven bestaan zoals het nu loopt?
5.241,32 €

Privacyverklaring