Individuele coaching

DOELSTELLING

Stel, een werknemer kent een mooie anciënniteit in het bedrijf en was tot nu toe een expert in zijn/haar vakgebied. Voor veel bedrijven logisch dat deze werknemer de kans krijgt om door te groeien tot een leidinggevende functie. Maar wat als blijkt dat deze werknemer niet goed scoort op leidinggevende eigenschappen? Of stel je voor dat deze persoon zich helemaal niet goed voelt in zijn nieuwe functie?

Bij Auxilios hebben we de expertise en aanpak in huis om in dergelijke situaties een individueel traject af te leggen met de persoon in kwestie en deze te versterken op vlak van soft skills.  


ONZE AANPAK

Samen bepalen we de actiepunten en gaan we concreet aan de slag om deze aan te pakken. Verder verhogen we de zelfkennis van de persoon in kwestie door de afname van een persoonlijkheidsvragenlijst, wat een persoonlijk profiel analyse oplevert.

De thema's worden definitief bepaald na de intakegesprekken, maar kunnen gaan over:


 • Inschatten van persoonlijkheden en aansturen volgens type
 • Voorbereiden en houden van feedback gesprekken
 • Stijlen van leidinggeven (eigen stijl + situationeel leiding geven)
 • Begrip leren hebben voor werknemers
 • Omgaan met conflicten
 • Time management
 • ...

We houden het niet enkel bij theorie, maar passen ook andere leermethoden (observaties, oefening, huiswerkopdracht) toe om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Elk coaching traject wordt afgesloten met een concreet actieplan.

Stappen:

 • Voorbereiding
 • Afname Persoonlijk Profiel Analyse van Thomas International
 • Analyse van het functieprofiel om de huidige functie in kaart te brengen
 • Op basis van PPA en Functieprofiel gesprek om te peilen naar perceptie en behoeften van alle partijen om de doelstelling van de coaching te bepalen met:
 • HR/Leidinggevende van betrokkene
 • Ondergeschikten (indien mogelijk)
 • Betrokkene zelf
 • Coachingsgesprekken:
 • 4 sessies van 2 uur (wekelijks), onderwerp naar keuze.
 • Tussendoor is er steeds een bedrijfspsycholoog ter beschikking voor verdere ondersteuning
 • Evaluatie van de progressie en opstellen van een persoonlijk actieplan
 • Eventueel herhalen met 4 sessies indien gewenst.

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring