Werkloosheid na 31/08: de mogelijkheden

De algemene, vereenvoudigde procedure "werkloosheid Corona" neemt een einde op 31/08/2020.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven echter nog steeds beroep doen op deze procedure tot 31/12/2020:

Voor deze aanvraag stuurt het bedrijf via e-mail het C106A-corona-HGO-formulier naar het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. 


Voldoen jullie niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kan er eventueel beroep gedaan worden op de reguliere vormen van tijdelijke werkloosheid. Voor meer info hierover zie de site van de RVA of contacteer ons via sanne.vandemaele@auxilios.be.

Voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden voorziet de RVA in een specifieke overgangsmaatregel.

Voorwaarden:

  • aantonen dat er een vermindering van productie of van omzet was in de loop van het kwartaal dat de aanvraag voorafgaat (minstens 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019)
  • gebonden zijn door een sectorale of ondernemings-cao, of bij gebrek hieraan, opstellen van een ondernemingsplan

Voor deze aanvraag stuurt het bedrijf via een aangetekende brief het formulier C106A-corona-overgangsstelsel naar het RVA-kantoor bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming, ten minste 14 dagen vóór de eerste mededeling "schorsing bedienden wegens werkgebrek".


Nog vragen over de mogelijkheden om een stelsel van werkloosheid toe te passen?

Contacteer ons via onderstaand formulier!

Privacyverklaring