Assessment

ONZE AANPAK

  • Intake

Voor we het assessment afnemen, overleggen we eerst in detail met het bedrijf. We bespreken wat de functie inhoudt en naar welk DNA je precies op zoek bent. We vragen hier ook naar concrete situaties waarmee de kandidaat zal moeten kunnen omgaan.

Op deze manier kunnen we het assessment zoveel mogelijk enten op het gezochte profiel.


  • Functieprofiling

Auxilios gebruikt de Thomas Functieprofiling om het gewenste werkgedrag in kaart te brengen voor elke functie. Bij aanvang lichten we het functieprofiel door om tijdens het assessment na te kunnen gaan of het gezochte profiel overeenstemt met het werkgedrag van de kandidaat. Deze online-tool biedt de mogelijkheid om in enkele klikken een duidelijk beeld te krijgen.


  • Assessment center 


TESTBATTERIJ

PPA analyse

Aan de hand van de online test Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) die de kandidaat invult, krijgen we zicht op zijn DISC profiel. De factoren Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit bepalen hoe de kandidaat zich zal gedragen op het werk. Dit kan onmiddellijk vergeleken worden met het vooropgestelde DISC profiel dat werd ingevuld via Functieprofiling. We krijgen inzicht in de sterke punten en valkuilen, stijl van communiceren en de waarde voor de organisatie.

AIT analyse

Deze online in te vullen Algemene Integratie Test (AIT) geeft een objectief overzicht van de leerbaarheid of coachbaarheid van de kandidaat. Het resultaat verduidelijkt hoe nauwkeurig en snel de persoon is op vlak van redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en precisie, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

INTERACTIEVE FUNCTIESPECIFIEKE ANALYSE

Diepte-interview

De consultants van Auxilios overlopen het cv en stellen diepgaande interviewvragen om de kerncompetenties bij de kandidaat te bevragen (via de STARR methodiek). Specifieke aandachtspunten kunnen hierbij ook afgetoetst worden.

Interactief assessment gedeelte
Er worden realistische situaties opgesteld om het gedrag te analyseren. Zo kunnen we immers best het toekomstig gedrag voorspellen. Op basis van de intake maken we een aantal cases en oefeningen.

Referentiecheck
Met deze informatie in het achterhoofd, leggen we indien mogelijk ons oor te luister bij vorige werkgevers van de kandidaat om zo extra specifieke informatie te verkrijgen.

Terugkoppeling van de testresultaten met de kandidaat

In het laatste stuk overlopen we de feedback voor de kandidaat om de PPA te overlopen. Hierbij worden deze bevindingen gevalideerd.


  • Terugkoppeling  

Op basis van onze bevindingen uit het assessmentcenter maken we een uitgebreid rapport op met een finale conclusie en advies. Dit wordt mondeling toegelicht om zo voldoende uitleg en duiding te kunnen geven. Volgend op het advies wordt er afgesproken welke aandachtspunten verder opgenomen worden in het coachingstraject.


  • Individueel coachingstraject 

Gedurende 4 sessies van 2 uur gaan we verder in op de besproken werkpunten van de nieuwe leidinggevende. Observatie of praktijkoefeningen kunnen hierbij ook ingezet worden om vaardigheden in te oefenen of feedback over te geven. Na 4 sessies wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. Dit bevat volgende zaken:

  • Wat wil ik bereiken?
  • Hoe zal ik deze doelstelling bereiken?
  • Evaluatie van de doelstelling

Aan het einde van het traject wordt er met de persoon in kwestie en eventueel leidinggevende/HR manager geëvalueerd.

Tussendoor is er steeds de mogelijkheid om via telefoon of mail contact te houden om bepaalde situaties te bespreken.

Contacteer ons voor meer info

Privacyverklaring