Personeelsbeleid

Human Resources Management bestaat natuurlijk niet alleen uit het administratief in orde zijn met de sociale wetgeving en het activeren van deze zaken. Focus op o.a. soft skills, ontwikkeling van de medewerkers, remuneratiebeleid en communicatie en HR-beleid in het algemeen, vormen de essentie van HRM. 

Op basis van jarenlange expertise kunnen de medewerkers van Auxilios jouw bedrijf bijstaan bij de ontwikkeling van o.a. volgende aspecten:

Functieprofielen opstellen

Functieprofielen vormen de basis van een heel HR-beleid. Op basis hiervan kan de functie opgesteld worden, is er een overzicht voor functionerings-en evaluatiegesprekken, een basis voor het remuneratiebeleid... 

Personeelszorg en -opvolging

 • Onthaalbeleid voor nieuwe werknemers uitwerken en implementeren
 • Evaluatiesysteem opzetten en uitvoeren
 • Psychosociale risico's analyseren en advies verlenen
 • Opleidingsprogramma's en persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen
 • Opzetten zorgsysteem voor veiligheid en kwaliteit
 • Sociale verkiezingen (CPBW - OR - SD)

Organisatie en remuneratie

 • Implementeren van een loonclassificatiesysteem aan de hand van een functiewaardering
 • Absenteïsmebeleid/retentiebeleid
 • Uitbouw van organisatieschema's bij groei of inkrimping en implementatie ervan
 • Reviseren bedrijfsstructuur
 • Begeleiding van het proces "collectief ontslag" (Wet Renault)

Ontwikkeling van medewerkers

 • Opmaak van competentieprofielen en functiebeschrijvingen
 • Afnemen van assessment in het kader van ontwikkeling en doorgroei

Communicatie en beheer externe partners

 • Opstellen en implementeren intern communicatieplan
 • Begeleiding van onderhandelingen en communicatie met:
 • Inspectiediensten
 • Vakbonden
 • Interimkantoren
 • Selectiebureaus
 • Verzekeraars arbeidsongevallen - BA - groepsverzekeringen
 • Financiële dienst (bv. boekhoudkantoor)
 • Interbedrijfsgeneeskundige dienst
 • Sociaal secretariaat
 • Werkgeversvereniging

Samenwerkingsvormen

Interimmanagement

Een medewerker van Auxilios is van een halve dag tot 4 dagen per week aanwezig op jouw bedrijf voor personeelszaken

Projectmatig 

Een medewerker van Auxilios staat jullie bij om een project tot een goed einde te brengen.

Permanente ondersteuning

Een medewerker van Auxilios staat steeds stand-by voor personeelszaken.

Referenties

Philippe Carels

Sales manager, DL Chemicals

Eén van de doelstelling van dit project was om samen het management de toekomst verder te bepalen. Tevens dienden we in de organisatie een soliedere structuur uit te bouwen. We leerden in deze sessie elkaar op een andere en beter manier kennen. De constante groei naar een hecht team is 1 van de belangrijkste verwezenlijkingen. Het is door de constante uitdagingen die we van Dirk in de sessies kregen dat we tot nieuwe inzichten en nieuwe werkmethoden gekomen zijn. Het meest belangrijkste aspect blijft, los van de vele praktische verwezenlijkingen, de intermenselijke waarden en acties binnenin het team. Ook in het verdere dagelijkse samenwerken met elkaar stellen we duidelijk vast dat er beter en intenser samengewerkt wordt, de kleine kantjes zijn eraf en iedereen begrijpt elkaar beter. Er zijn ook veel praktische realisaties geweest zoals bvb functieprofielen, werkinstructies ea zaken die we samen uitgebouwd hebben en die voor iedereen binnen de organisatie duidelijk brengen. Deze duidelijkheid wordt ook dagelijks in alle communicatie doorgetrokken.

Philip Demuynck

Algemeen directeur, VTI Waregem

Het VTI van Waregem is een school voor wetenschap en techniek met een personeelsbestand onderwijs van ongeveer 220 mensen. De school heeft echter ook een aantal personeelsleden in dienst die instaan voor het dagelijkse onderhoud van de school en het runnen van de eigen grootkeuken. De school moest haar alcohol- en drugsbeleid concretiseren en integreren in het arbeidsreglement dat ook op veel andere punten bijgestuurd moest worden. Aangezien wij zelf niet de expertise in huis hadden om deze klus tot een goed onderbouwd einde te brengen deden wij een beroep op AUXILIOS. Het contact met AUXILIOS verliep ontzettend vlot. Onze toch wel veelomvattende vraag werd snel en met verstand van zaken geconcretiseerd in duidelijke antwoorden die telkens werden afgetoetst tijdens een beperkt aantal overlegmomenten. Het was voor de school meteen duidelijk dat ze met AUXILIOS een partner in huis had gehaald die niet alleen grondig te werk ging, maar vooral ook efficiënt. 

Dankzij AUXILIOS kon VTI Waregem binnen een zeer aanvaardbare termijn het nieuwe en perfect uitgebalanceerde arbeidsreglement aan de overleg- en adviesraden voorleggen en uiteindelijk implementeren. Op de website van AUXILIOS lees je dat auxilios Portugees is voor bijstand. In het VTI van Waregem hebben wij mogen ervaren dat AUXILIOS inderdaad staat voor bijstand, maar dan wel voor professionele en resultaatsgerichte bijstand die gerealiseerd wordt vanuit een fijn menselijk contact.