COACHING & OPLEIDING

MEER INFO?

Naam*
Voornaam*
Functie
Bedrijf
Telefoon*
E-mailadres
Laat hier uw gegevens en vraag na. We contacteren u zo snel mogelijk.
Vraag
Auxilios ondersteunt jouw organisatie in het verder ontwikkelen van de vaardigheden van jouw medewerkers. We
weten ondertussen allemaal dat investeren in ons menselijk kapitaal een noodzakelijkheid is om te groeien en verloop
tegen te gaan.

OP MAAT
Onze opleidingstrajecten worden niet aangeboden in "open aanbod", d.w.z. dat trajecten enkel doorgaan op vraag
van een bedrijf. Voor elk van de onderstaande thema's hebben we uitgebreide expertise in huis, die telkens op maat
van het bedrijf.

COACHENDE ROL
Bij Auxilios zien we het woord "opleiding" niet als een "les" waarbij de trainer continu in één richting theorieën toelicht.
Onze trainers nemen steeds een coachende rol op: de theorie wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden
en de inbreng van de deelnemers wordt gestimuleerd.

EXPERTISE IN SOFT SKILLS
Voor de (potentiële) leidinggevende(n):
- Coachen in authentiek leiderschap
o Stilstaan bij eigen functie
o Onthaal
o Omgaan met weerstand
o Conflict hanteren
o Efficiënt overleggen
o Verzuimbeheersing
o Ontwikkelen gesprekstechnieken: functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken,
sollicitatiegesprekken, STAR-
    methodiek…
o Leren motiveren
o Vergadertechnieken
o Coachen van HR-verantwoordelijke volledig, of in deelgebieden
- Teamcoaching: ontdekken van de sterktes en zwaktes van je team
- Executive coaching voor CEO’s en directieleden, ploegbazen, meestergasten…
- KPI’s in personeelsmanagement
- …

Voor wie zelf trainingen wil geven:
- Succesvol opleiden (train the trainer)
- Presentatietechnieken

Voor wie in de sales wil evolueren:
- Verkoopstechnieken
- Communicatietechnieken

Voor de werknemer die niet weet hoe verder te gaan:
- Loopbaanbegeleiding - zie www.herstart.be


VERLOOP
Intake
De intake gebeurt aan de hand van een verkennend gesprek met directie, HR en leidinggevenden, waarin we de
exacte behoeften en doelstellingen van de opleiding bepalen. Afhankelijk van het onderwerp en het doel van de
opleiding kan voorafgaand aan de effectieve opleiding een individueel kennismakingsgesprek met elke deelnemer
ingepland worden.

Coaching/opleiding
Dit kan in 3 vormen:
  INTERIMMANAGEMENT
Er is op het bedrijf iemand van Auxilios aanwezig op afgesproken momenten om die medewerkers te coachen die dit wensen.
 
Argenta wil zijn zelfstandige kantoorhouders ondersteunen in het coachend leidinggeven in hun kantoor. Hiervoor schakelden wij Auxilios in, om een driedaagse opleiding omtrent dit thema te organiseren. De trainers van Auxilios kwamen luisteren naar onze behoeften en vertaalden dit in een op maat gemaakt traject. De praktijkgerichte aanpak, alsook flexibiliteit op vlak van inhoud, timing en locatie, worden enorm geapprecieerd. Ondertussen loopt deze opleiding vlot en kunnen alle geïnteresseerde kantoorhouders zich inschrijven op verschillende locaties, in zowel Vlaanderen als Wallonië.
dhr. Jonathan Cops, Opleidingscoördinator commercieel net, Argenta nv

PROJECTMATIG
Vaak start de samenwerking met een project waarbij er een team van leidinggevenden wordt opgeleid in een traject rond authentiek leiding geven
    Het coaching-traject “eersterangsleiding-gevenden” is opgemaakt op maat van de behoeften, dewelke een positief én praktisch gericht resultaat opleverde. 
dhr. Yves De Buck, Plant manager, AGC Fabrication Belgium

PERMANENTE ONDERSTEUNING
Er is altijd iemand van het Auxiliosteam stand-by om één of meerdere medewerkers te coachen.
   
Opvolging
Het traject eindigt niet na afloop van de laatste sessie. Een paar maanden later wordt een opvolgingsgesprek ingepland, om te kijken hoe de deelnemers de opleiding in praktijk toepassen en waar de eventuele knelpunten zitten. Elke opleiding moet in een gedragsverandering resulteren.

We behartigen een langetermijnperspectief waarbij we niet louter een opleiding of coaching geven maar ook kritisch meedenken met jullie organisatie, ondersteuning bieden en advies geven waar we kunnen.

We geloven in een langdurige samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen.


Vacatures
bij partners
Auxilios bvba
Activiteiten
Nieuwsbrief
Copyright © 2016 Auxilios bvba  ·  All Rights reserved  ·  info@auxilios.be
Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - Roeselare - 051 22 06 58